Köpvillkor

När du som konsument handlar via internet gäller konsumentköplagen,
lagen om distans- och hemförsäljningsavtal (Distansavtalslagen) 
samt lag om elektronisk handel och andra
 informationssamhällets tjänster (Lagen om e-handel).

När du som kund gör ett köp via internet ingås avtal när du väljer att bekräfta ditt köp i kassan. Avtal kan endast ingås på svenska och en bekräftelse skickas till dig på e-post efter att du gjort din beställning. Kaffemästaren ingår endast avtal med myndig person.

Betalning

Betalning görs via Payson. Köp upp till 5000 SEK görs med betalkort. Betalkort som accepteras är Visa och Mastercard.

Köp som överstiger 5000 SEK görs betalning via din bank där du får ange köpID som referensnummer.

Frakt/Leverans

Fri frakt över 300kr. Beställningar som läggs efter kl. 14:00 skickas dagen efter beställning med DHL.

Kollinummer skickas till din e-mailadress när paketet är på väg och ett sms skickas (om telefonnummer angetts) när paketet anlänt till ditt närmaste serviceombud.

Garanti

För de försålda produkterna gäller 2 års fabrikationsgaranti (1 år för företag) om inte annat överenskommits eller särskilt angivits på respektive vara. Kaffemästaren åtar sig inte något ansvar för fel eller brist utöver vad som följer av respektive tillverkares garanti. Garanti gäller ej förbrukningsvaror. Felaktiga varor ersätts omgående om ersättningsvara finns tillgängligt, gäller ej beställningsvaror. Garanti innefattar EJ sådant som kunden åsamkat själv genom uppenbar oaktsamhet, felaktig användning eller om du undlåtit att följa skötsel- och serviceanvisningarna och/eller eventuella konflikter orsakat av produkt som ej är inköpta hos Kaffemästaren. I de fall som ovan angivits, eller om varan befunnits felfri, uttages en serviceavgift samt en felsökningsavgift på f.n. 250:- inkl. moms. Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att behålla varan tills full likvid erlagts.

Ångerrätt

Du som priavtperson har Ångerrätt enligt distansavtalslagen rätt att ångra köp inom 14 dagar eller senast 7 dagar efter mottagandet. Vi vill att ni kontaktar oss på Kaffemästaren så vi kan se om du uppfyller förutsättningarna som krävs för ångerrätt, i vilket fall vi ger dig de uppgifter du behöver för att utnyttja dig av denna. Retur sker på kundens bekostnad och ångerrätten innebär ingen rätt för ersättning för transportkostnader, varför avdrag för dessa kommer göras. Ångerrätt gäller endast oanvända varor i originalförpackning. Varan ska vara emballerad enligt våra rekommendationer och köparen bär ansvaret om varan går sönder under frakt vid en retur.

Ej uthämtat paket

Om du inte hämtar ditt paket från utlämningsstället inom 14 dagar skickas ditt paket tillbaka till Kaffemästaren och debiteras en avgift om f.n. 100 kr inkl. moms för omkostnader utöver fraktkostnader. Om du ångrat dig (se ångerrätt) när paketet har skickats från oss måste du hämta ut paketet på ditt utlämningsställe och skicka tillbaka det till Kaffemästaren för att slippa debiteras avgiften.

Reklamation

Kaffemästaren följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns på varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

Vid transportskadade varor skall anmärkning mot fraktbolaget framställas utan oskäligt uppehåll efter det att köparen upptäckt eller borde upptäckt fel eller brist. Vid synlig minskning eller skada på gods skall anmärkning framställas till chauffören/budet omedelbart vid godsets mottagande och annars inom 48 timmar efter mottagandet.

Priser

Priser som anges på hemsidan är inklusive moms om inget annat anges.

Reservationer

Kaffemästaren reserverar sig för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Äganderättsförbehåll


Produkten förblir Kaffemästarens tills dess den blivit fullt betald. Köparen förbinder sig att välvårda och inte ändra i/på, sälja, låna ut eller på annat sätt förfoga över produkten.

Tvist

Som policy vid tvist följer vi alltid allmänna reklamationsnämndens beslut.

Kaffemästaren innehar F-skattesedel

Kaffemästaren
 i Örebro AB – Drottninggatan 7,
 702 10 Örebro – Tel: 019-26 07 77 – Orgnr. 556870-0529